SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
9
9
9
1
9

GIỚI THIỆU TỔ CHỨC KHỐI ĐẢNG

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯỜNG TRỰC

HUYỆN ỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Bí thư:              Nguyễn Huy Dũng

    2. Phó Bí thư TT:   Võ Văn Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

ĐT: 0781.3880373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Chánh VP:           Lý Hoài Phong

 2. Phó CVPHC-QT: Nguyễn Thị Ngọc Hân

 3. Phó CVP TH:      Nguyễn Khanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN TỔ CHỨC

ĐT: 0781.3881342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Trưởng ban:        Mai Cẩm Giang

  2. P.Trưởng ban:    Châu Thanh Hùng

  3. P.Trưởng ban:    Nguyễn Thị Thanh  

  4. Phó Trưởng ban:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN TUYÊN GIÁO

ĐT: 0781.3880163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Trưởng ban:        Phạm Minh Luyến

 2. Phó Trưởng ban: Nguyễn Hoàng Điện

 3. Phó trưởng ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN DÂN VẬN

ĐT: 0781. 3880046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Trưởng ban:        Lê Hồng Thắm

  2. Phó Trưởng Ban: Lâm Quốc Thi

   3. Phó Trưởng Ban:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN KIỂM TRA

ĐT: 0781. 3880043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Chủ nhiệm:        Phan Công Luận

  2. Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Chiến

  3. Phó Chủ nhiệm: Bùi Văn Vinh