SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
6
6
1
2

Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện Hòa Bình

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần của huyện Hòa Bình, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Mã Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban;

2. Bà Châu Thanh Sang, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện – Phó Trưởng ban TT;

3. Ông Phạm Thanh Ngoan, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện – Phó Trưởng ban;

4. Ông Châu Tấn Hưng, Trưởng Đài truyền thanh huyện – Ủy viên;

5. Ông Đỗ Phương Thái, Cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện, Quản trị.