SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
9
8
1
8
8

Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện Hòa Bình

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 02/03/2012 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần của huyện Hòa Bình, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Hàn Ái Lực, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - Trưởng ban;

2. Bà Trần Thị Hiền, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện – Phó Trưởng ban;

3. Ông Phan Thanh Nhàn, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện – Phó Trưởng ban;

4. Mời Ông Nguyễn Hoàng Điện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Ủy viên; 

5. Ông Châu Tấn Hưng, Trưởng Đài truyền thanh huyện – Ủy viên;

6. Ông Đỗ Phương Thái, Cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện, Quản trị.