Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
6
3
9
5
Sử dụng danh sách Bài đăng cho các bài đăng trong blog này.
  
Xem: 
Chỉnh sửa
Lịch công tác tuần của HDNĐ huyện (Từ 15/8 - 19/8/2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung16/08/2016 2:50 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện (Từ 15/8 - 19/8/2016)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung16/08/2016 2:45 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của HĐND huyện từ 31/05 - 03/06/2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung31/05/2016 4:10 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện từ 30/05 - 03/06/2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung31/05/2016 4:05 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện (21/03 – 25/03/2016)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung21/03/2016 9:15 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện (21/03 – 25/03/2016)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung21/03/2016 9:10 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện (18/01 – 22/01/2016)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung20/01/2016 4:15 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện (30/11 – 04/12/2015)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung02/12/2015 9:35 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện (30/11 – 04/12/2015)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung02/12/2015 9:30 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của HĐND huyện (23/11 – 27/11/2015)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung24/11/2015 9:00 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện (23/11 – 27/11/2015)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung24/11/2015 9:00 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện (16/11 - 20/11/2015)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung18/11/2015 7:30 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/10 - 23/10/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung21/10/2015 8:25 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của HĐND huyện từ 5/10 - 9/10/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung07/10/2015 8:55 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện từ 5/10 - 9/10/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung07/10/2015 8:55 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của HĐND huyện từ 21/9 - 25/9/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung23/09/2015 10:00 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện từ 21/9 - 25/9/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung23/09/2015 9:55 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của HĐND huyện từ 14/9 - 18/9/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung16/09/2015 8:10 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện từ 14/9 - 18/9/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung16/09/2015 8:05 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của HĐND huyện từ 7/9 - 11/9/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung07/09/2015 8:35 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện từ 7/9 - 11/9/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung07/09/2015 8:30 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện từ 24/8 - 29/8/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung24/08/2015 3:40 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của HĐND huyện từ 17/8 - 21/8/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung17/08/2015 4:45 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện từ 17/8 - 21/8/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung17/08/2015 4:45 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của HĐND huyện từ 10/8 - 14/8/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung11/08/2015 9:20 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện từ 10/8 - 14/8/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung11/08/2015 9:15 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của HĐND huyện từ 27/7 - 31/7/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung27/07/2015 9:15 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện từ 27/7 - 31/7/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung27/07/2015 9:10 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của HĐND huyện từ 20/7 - 24/7/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung20/07/2015 2:00 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện từ 20/7 - 24/7/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung20/07/2015 2:00 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của HĐND huyện từ 13/7 - 17/7/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung15/07/2015 2:25 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện từ 13/7 - 17/7/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung14/07/2015 8:50 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của HĐND huyện từ ngày 6/7 - 10/7/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung07/07/2015 3:35 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 6/7 - 10/7/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung07/07/2015 3:30 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 22/6 - 26/6/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung22/06/2015 2:50 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 22/6 - 26/6/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung22/06/2015 2:45 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của HĐND huyện từ 15 - 19/6/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung15/06/2015 8:35 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của UBND huyện từ 15 - 19/6/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung15/06/2015 8:35 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ 18/5 đến 22/5/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung19/05/2015 4:35 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ 18/5 đến 22/5/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung19/05/2015 4:35 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần Ủy ban nhân dân huyện từ 11/5 - 15/5/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung11/05/2015 4:30 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của Hội đồng nhân dân huyện từ 04/5 - 8/5/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung05/05/2015 4:40 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ 04/5 - 8/5/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung05/05/2015 4:35 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 20/4 đến 27/4/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung20/04/2015 3:15 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 13/4 - 17/4/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung15/04/2015 7:30 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 13/4 - 17/4/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung15/04/2015 7:30 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 30/3 - 03/4/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung30/03/2015 3:25 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 30/3 - 03/4/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung30/03/2015 3:20 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 23/3 - 27/3/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung24/03/2015 4:20 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 23/3 - 27/3/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung24/03/2015 4:20 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND huyện từ 16/3 - 20/3/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung16/03/2015 4:40 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 16/3 - 20/3/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung16/03/2015 4:40 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 9/3 - 13/3/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung10/03/2015 3:15 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 9/3 - 13/3/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung10/03/2015 3:15 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 09/02 - 14/02/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung11/02/2015 4:35 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 09/02 - 14/02/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung11/02/2015 4:30 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 02/02 - 06/02/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung02/02/2015 4:45 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 02/02 - 06/02/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung02/02/2015 4:45 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 26/01 - 30/01/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung29/01/2015 10:20 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND huyện từ 26/01 - 30/01/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung29/01/2015 10:15 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 12 đến 16/01/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung14/01/2015 10:20 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 12 đến 16/01/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung14/01/2015 10:15 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 05/01 - 09/01/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung06/01/2015 10:20 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 05/01 - 09/01/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung06/01/2015 10:10 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 29/12 - 02/01/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung30/12/2014 10:50 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 29/12 - 02/01/2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung30/12/2014 10:45 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 22/12 - 27/12/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung24/12/2014 10:45 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 22/12 - 27/12/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung24/12/2014 10:45 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND huyện từ 08/12 - 12/12/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung09/12/2014 10:15 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 08/12 - 12/12/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung09/12/2014 10:10 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 01/12 - 05/12/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung02/12/2014 4:00 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 01/12 - 05/12/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung02/12/2014 3:55 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 24 đến 28/11/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung25/11/2014 10:10 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 24 đến 28/11/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung25/11/2014 10:05 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 17 đến 21/11/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung18/11/2014 9:55 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 17 đến 21/11/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung18/11/2014 9:55 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 03 - 07/11/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung04/11/2014 3:35 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 03 - 07/11/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung04/11/2014 3:30 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 27/10 - 31/10/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung28/10/2014 7:05 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 27/10 - 31/10/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung28/10/2014 7:00 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 20/10 - 24/10/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung21/10/2014 9:00 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 20/10 - 24/10/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung21/10/2014 8:55 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 13/10 - 17/10/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung13/10/2014 3:50 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 13/10 - 17/10/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung13/10/2014 3:50 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 6/10 - 10/10/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung06/10/2014 4:20 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 6/10 - 10/10/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung06/10/2014 4:15 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 29/9 - 03/10/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung29/09/2014 3:40 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 29/9 - 03/10/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung29/09/2014 3:35 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 22/9 - 26/9/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung23/09/2014 2:25 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 22/9 - 26/9/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung23/09/2014 2:20 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 15/9 - 19/9/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung16/09/2014 8:35 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 15/9 - 19/9/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung16/09/2014 8:30 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 08/9 - 12/9/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung09/09/2014 9:05 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 08/9 - 12/9/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung09/09/2014 8:55 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND từ ngày 01/9 - 06/9/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung03/09/2014 3:15 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND từ ngày 01/9 - 06/9/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung03/09/2014 3:15 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND huyện từ 25/08 - 29/08/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung26/08/2014 8:55 SALịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 25/08 - 29/08/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung26/08/2014 8:55 SALịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần UBND huyện từ 18/08 - 23/08/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung18/08/2014 2:50 CHLịch tuần UBND0 Đã Duyệt
Lịch công tác tuần HĐND huyện từ 18/08 - 23/08/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Nguyen Phuoc Hung18/08/2014 2:50 CHLịch tuần HĐND0 Đã Duyệt
1 - 100 Tiếp theo