SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
2
6
7
8
3
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP Thứ Bảy, 16/05/2015, 08:15

Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Hòa Bình - Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong hai ngày 14 và 15 tháng 5, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Hòa Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự cùng 112 đảng viên được triệu tập về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Quang cảnh Đại hội

Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Hòa Bình có 14 Chi bộ gồm các cơ quan hành chính, sự nghiệp và cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Cơ quan Chính quyền luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND - UBND huyện xây dựng, ban hành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện giành thắng lợi trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và  xây dựng nông thôn mới. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể cũng đạt được nhiều kết quả. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Chính quyền có nhiều đổi mới, từng bước đáp ứng được yêu cầu. Qua đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm, có trên 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gần 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 14/14 chi bộ trực thuộc được công nhận đạt “trong sạch vững mạnh”, trong đó có 11 chi bộ đạt “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.
Nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện Hòa Bình đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy đối với Chính quyền và các đoàn thể; Phát huy tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND - UBND huyện trong xây dựng các kế hoạch, chương trình phù hợp, nhằm thực hiện đồng bộ và có hiệu qủa các giải pháp duy trì tốc độ  tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”vàChỉ thị 07 của Tỉnh ủy về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước,tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, khắc phục kịp thời những hạn chế, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh.
Ảnh: Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2015 - 2020
Đại hội đã bầu 11 đồng chí tiêu biểu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu 33 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện được đại biểu tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Hòa Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.
                                                                                              Huỳnh Long
(Đài Truyền thanh huyện)

Số lượt người xem: 2043 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày