SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
6
4
4
2
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP Thứ Năm, 07/05/2020, 15:15

Huyện Hòa Bình - Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Mỹ B, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sau thời gian tích cực chuẩn bị, ngày 07/5, Đảng bộ xã Vĩnh Mỹ B tiến hành đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có đồng chí Phạm Minh Luyến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Bình cùng 160 đại biểu chính thức đại diện cho 280 đảng viên trong toàn đảng bộ được triệu tập về dự đại hội. Trước khi tiến hành đại hội, các đại biểu cũng đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách an toàn theo đúng quy định.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Mỹ B lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và sự năng động, sáng tạo, Vĩnh Mỹ B đã hoàn thành đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu Nghị quyết. Cụ thể trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, năng suất và sản lượng đều tăng hàng năm, giá trị sản xuất tăng bình quân 11,2%/năm. Kết cấu hạ tầng nông thôn không ngừng phát triển, các công trình  xây dựng cơ bản như nước sách, giao thông nông thôn, thủy lợi, trường, trạm y tế, nhà văn hóa…đều được chỉ đạo năng cấp, mở rộng, tạo  đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt Vĩnh Mỹ B là xã đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội  nhiều phong trào hoạt động đã được nhân dân hưởng ứng tích cực, từ đó từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn mới. Phong trào  xây dựng đời sống  văn hóa ở cơ sở được quan tâm và thực hiện tốt. Hiện toàn  xã có 3.175 hộ gia đình văn hóa, đạt 97,8%, 8/8 ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa.

Ngoài ra các lĩnh vực  giáo dục đào tạo, y tế, giảm nghèo giải quyết việc làm, an sinh xã hội  được thực hiện tốt. Cụ thể công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ 9,3% ở đầu nhiệm kỳ, đến nay giảm xuống còn 1,24%. Xã đã giải quyết cơ bản khó khăn về nhà ở cho các đối tượng chính  sách và hộ nghèo. Từ đó các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa – xã hội đều đạt so với Nghị quyết đại hội đề ra. Bên cạnh đó công tác  Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị luôn được chú trọng, trong nhiệm kỳ qua,  đã kết nạp 36 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 280 đồng chí. 98% trở lên  đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. Tất cả đảng viên trong đảng bộ đều quán triệt và thực hiện tốt việc “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đước phong cách  Hồ Chí Minh” với 86 công trình, hơn 1.000 phần việc thiết thực phục vụ dân sinh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh kết quả đạt được, đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Mỹ B lần thứ XIII, đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế yếu kém trong nhiệm kỳ qua, như công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ không đạt chỉ tiêu huyện giao; công tác quản lý nhà nước về  trật tự  xây dựng và tình trạng xây dựng lấn chiếm hành lang lộ giới, lòng lề đường làm nhà ở, chỗ nơi mua bán chưa có biện pháp khắc phục hữu hiệu; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân có lúc chưa kịp thời; chất lượng sinh hoạt của một số ít chi bộ và đảng viên còn hạn chế nhất định…Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đại hội đã  đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ mới là tăng cường xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt xã nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền  vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đảm bảo Quốc phòng – an ninh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Phấn đấu xây dựng xã Vĩnh Mỹ B đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và  xã hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 5 vào năm 2025.

Với chủ đề “ tăng cường xây  dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm quốc phòng – an ninh; huy động mọi nguồn lực xây dựng  xã Vĩnh Mỹ B phát triển nhanh và bền vững” đại hội đảng bộ xã Vĩnh Mỹ B lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thể hiện tinh thần quyết tâm, ý chí phấn đấu khát vọng vươn lên bằng hành động với những đột phá mới  quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đại biểu đảng bộ  xã lần thứ XIII đề ra./.

                                                                                    Thanh Nga – Hồng Đào

(Đài Truyền thanh huyện)

 


Số lượt người xem: 252 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày