SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
2
6
6
0
3
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP Thứ Sáu, 29/05/2020, 13:10

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh có những chuyển biến tích cực. Công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển vượt bậc, đã tạo nên thuận lợi, thời cơ cho sự phát triển của huyện.

Những tiềm năng, lợi thế và hiệu quả từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, tạo tiền đề cơ bản cho sự phát triển của huyện trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 5 năm qua, đã phát sinh những khó khăn, thử thách mới, bên cạnh những khó khăn chung của đất nước và của tỉnh, thì tác động bất lợi do biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp của thời tiết, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh; giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất tăng cao, đầu ra cho các mặt hàng nông sản không ổn định, làm cho đời sống của một bộ phận Nhân dân gặp khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Song, với quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm cao, sự năng động, sáng tạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân huyện và nỗ lực trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, cùng với sự phấn đấu của các tầng lớp Nhân dân trong huyện, các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra đều đạt kết quả quan trọng. Tải về

 

 


Số lượt người xem: 125 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày