Liên kết web
Danh bạ Website Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Huyện Hòa Bình - Tập huấn hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo 2020

Văn hóa - Xã hội
Thứ ba, 29/09/2020, 16:17
Màu chữ Cỡ chữ
Huyện Hòa Bình - Tập huấn hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo 2020

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu nghe triển khai kế hoạch số 111, ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh về điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo 2020; Hướng dẫn quy trình, điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và phương pháp tổng hợp, báo cáo Mục đích của cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều là nhằm xác định đối tượng thụ hưởng chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo mới, đồng thời làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách an sinh xã hội hàng năm. Đối tượng điều tra, rà soát là toàn bộ hộ gia đình nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều do UBND các xã, thị trấn đang quản lý; một số gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng địa phương chủ động phát hiện, thấy hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm có khả năng rơi vào diện nghèo, cận nghèo. Phạm vi điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo sẽ được thực hiện ở tất cả các ấp trong toàn huyện, trên tinh thần công khai, dân chủ, đúng quy trình, có sự tham gia giám sát của các cấp, các ngành liên quan và người dân.

Thời gian thực hiện cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, áp dụng giai đoạn 2016 – 2020, trên địa bàn huyện Hòa Bình sẽ được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Để cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 đảm bảo đúng quy trình. Lãnh đạo huyện Hòa Bình yêu cầu các xã, thị trấn phải thực hiện nghiêm túc các bước điều tra thu thập số liệu, nhằm xác định đúng đối tượng, không để trùng lắp, bỏ sót, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân ở địa phương./.

                                                                          Huỳnh Long – Nguyễn Nam

(Đài Truyền thanh huyện)

Số lượt xem: 57

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện